شبیه ساز سه بعدی برج طغرل شهر ری

اولین شبیه ساز واقعیت ترکیبی در ایران

هدف از تولید این محصول

شبیه سازی سه بعدی وضع موجود برج طغرل منطبق بر چیدمان محیطی

نوآوری های این محصول

شبیه سازی سه بعدی برج طغرل و محوطه اطراف
شبیه سازی نور خورشید در 365 روز سال و 24 ساعت شبانه روز (با کمک فرمولهای پیشرفته ستاره شناسی) بدلیل ماهیت ساعت آفتابی این برج
شبیه سازی انعکاس صدا در محوطه داخلی برج

قابلیت استفاده در

آموزشی(آموزش معماری برج، نورشناسی و صدا شناسی)
مستندنگاری دیجیتال و امکان بازسازی مولاژ با کمک پرینتر سه بعدی
سرگرمی (ارائه چندین بازی آموزشی برای خردسالان)
روایت و معرفی تاریخچه (با روایت آقای محیط طباطبائی)
چندزبانه و تعاملی

اماکن قابل استفاده

مدارس و اماکن آموزشی و تفریحی
موزه ها و رویدادهای مرتبط با علوم
کنسولگری ها و فرودگاه ها

پلتفرمهای قابل اجرا

ساده: نمایش در نمایشگر
پیشرفته: نمایش با کمک هدست VR

تصاویر پروژه

ویدئوی پروژه

محل پروژه