شبیه ساز سه بعدی

3d simulation

توضیحات

شبیه سازی رخدادها و فرآیندها، یکی از روشهای مناسب در مباحث کارشناسی، آموزشی و تفریحی است که ضمن کاهش هزینه ها، سبب افزایش بازدهی خواهد شد.در ادامه به بررسی چند نمونه از کاربردهای شبیه سازی میپردازیم:

مرمت و بازسازی آثار

در سالیان اخیر بارها این مسئله رخ داده است که گروهی از باستان شناسان و مرمتگران خبره شروع به ترمیم خرابی های یک مکان تاریخی کرده اند و پس از اتمام عملیات ترمیم، مشخص شده است که ماهیت و ساختار نهایی آن با اطلاعات موجود منطبق نیست. به کمک این فناوری میتوان زیرساختی تهیه کرد که پیش از اعمال هرگونه عملیاتی در این اماکن، نتیجه نهایی را به کارشناسان و متخصصان ارائه داد و آنها با مشاهده و  بررسی آن، اصلاحات مورد نیاز را به طرح اعمال کنند.

مستندنگاری دیجیتال

مستندنگاری دیجیتال یکی از روشهای نوین جهت کسب و ثبت اطلاعات از اماکن تاریخی و باستانی است. استفاده از این فناوری سبب میشود تا از آن مکان یک ساختار اطلاعاتی کامل وکتور و رستر تولید شود و با ثبت و نگهداری آن میتوان میزان تغییرات و احتمالا تخریبهای انجام شده در طی سالیان متوالی را اندازه گیری کرد و در نهایت برای بازسازی آنها برنامه ریزی کرد.

گردشگری مجازی

در روزهای کرونایی که تقریبا تمام اماکن گردشگری و تفریحی به روی عموم افراد بسته بودند. اهمیت استفاده از فناوری ها جهت توسعه زیرساخت گردشگری مجازی بیش از پیش نمایان شد. در دوران پس از کرونا نیز با کمک فناوری های حوزه واقعیت ترکیبی میتوان شرایطی را فراهم کرد که  به گردشگران داخلی و خارجی این امکان را داد که پیش از انتخاب مقصد خود، یک مرتبه آنرا بصورت مجازی بازدید کنند و با ذهنی بازتر مقصد گردشگری خود را انتخاب کنند.

شرکت فرجاد سپهر جهان آرا یکی از اولین شرکتهای سازنده محتوای شبیه سازی سه بعدی در ایران است که در حوزه های آموزشی، گردشگری و مهندسی به تولید محصولات خلاقانه و نوآورانه میپردازد.

نمونه کارهای شبیه سازی در استودیو آراوین