مستندنگاری تخت سلیمان

نقشه برداری هوایی تخت سلیمان و مدلسازی سه بعدی ابنیه

هدف از تولید این محصول

•بدست آوردن و ثبت اطلاعات هندسی و معماری بافت تاریخی با کمترین هزینه
•تهیه نقشه هوایی از وضعیت موجود
•مدلسازی ابنیه مهم در این سایت میراث جهانی
•مستندسازی وضعیت معماری منظر وضع موجود
•استفاده در فن آوری واقعیت ترکیبی

کاربردهای این محصول

آموزشی (آموزش تاریخ به کودکان و نوجوانان)
مستندنگاری دیجیتال
بازیهای رایانه ای و سرگرمی
نقشه برداری
چند زبانه و تعاملی

قابلیت استفاده در

دانشکده های معماری و منظر
بازی های رایانه
انیمیشن و سینما (جایگزین شهرک های سینمایی)

امکانات قابل اجرا

معرفی  المانهای فرهنگی و رسم و رسومات در بافتهای تاریخی
معرفی تاریخ و اشخاص تاریخی تاثیر گذار در آن ناحیه
ایجاد کاراکترهای افراد محلی و  معرفی فرهنگ و پوشش مردم عادی

پلتفرمهای قابل اجرا

تلفن هوشمند اندرویدی
هدست واقعیت مجازی
کامپیوتر

تصاویر پروژه

ویدئوی پروژه

محل پروژه