شبیه سازی سه بعدی معبد آناهیتا

بازسازی و شبیه سازی معبد آناهیتا در مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان برای استفاده در فناوری واقعیت ترکیبی

نوآوری های این محصول

مستندنگاری سه بعدی دیجیتال وضعیت موجود معبد
بازسازی سه بعدی بخش های تخریب شده معبد
اتصال مدلسازی وضعیت موجود با وضعیت بازسازی
طراحی کاراکتر سه بعدی جهت معرفی به کاربر
طراحی سناریوی تعامل پذیر جهت بازدید مجازی
طراحی نرم افزار مبتنی بر هدست واقعیت مجازی جهت مشاهده معبد

کاربردهای این محصول

کاربر بصورت مجازی و با بالاترین جزئیات ازاین اماکن بازدید کرده و با اجزای موجود در آن تعامل برقرار می کند.
قابلیت معرفی مجازی آثار مهم در داخل و خارج کشور
امکان بازسازی رویدادهای تاریخی
امکان نمایش اثر پیش از تخریب و یا پس از ترمیم
قابل استفاده بعنوان راهنمای گردشگری، آموزش و مرمت

پلتفرمهای قابل اجرا

هدست واقعیت مجازی
کامپیوتر های متوسط و قدرتمند

تصاویر پروژه

ویدئوی پروژه

محل پروژه